Forskningsprosjekt om jordhelse og karbonfangst

Karbonløftet er en del av forskningsprosjektet “jordhelse og karbonfangst Buskerud 2021 – 2024” finansiert av Forskningsrådet.

I prosjektet er det engasjert 19 bønder fra de tre kommunene Sigdal, Modum, og Krødsherad. Prosjektet inkluderer konvensjonelle, økologiske og regenerative gårdsbruk, både med og uten husdyr.

Hovedmålsettingen for bøndene er å øke det organiske materialet i jorda i løpet av tre år. Prosjektet søker å finne frem til de beste agronomiske, og mest økonomisk effektive tiltak, for å få karbonet tilbake til jorda. 

Karbonløftet er engasjert som samarbeidspartner på prosjektet for å utvikle et system for handel med CO2 sertifikater fra bundet karbon i jord. Forskningsprosjektet i Buskerud legger grunnlaget for innovativ finansiering av karbonsertifikater, med praktiserende bønder i ulike driftssystemer.

Les mer om prosjektet på Grønt Fagsenter sin hjemmeside: https://www.xn--grntfagsenter-cnb.no/jordhelse-og-karbonfangst/

Leave a Reply

%d bloggers like this: